مجموعه آل محمد

شنبه  09  فروردین
  • امام صادق علیه السّلام فرمود: بر روی درب بهشت این گونه نوشته شده است: قرض دادن هیجده برابر پاداش دارد و صدقه ده برابر.

  • امام خميني (ره):چنانچه انسان نتواند با همان سرعتی که علوم می توانند محیط را دگرگون سازند، سازگاریهای نوین و اصیل را ایجاد کنند، فرهنگ ما نابود خواهد شد.

  • امام خميني (رحمت الله علیه):آن چیزی که ملت را می سازد، فرهنگ صحیح است.

  • امام خميني (رحمت الله علیه):مگر می شود با دانشگاه اسلامی، اسلام را شکست داد.

عضویت در خبر نامه

نظرسنجی

از عملکرد مجموعه راضی هستید ؟