مجموعه آل محمد

جمعه  29  شهریور

گزارش تصویری - مراسم احیاءمسجد آل محمد(ص) باحضور پیکر مطهر شهید گمنام