مجموعه آل محمد

جمعه  01  آذر

گزارش تصویری - مراسم احیاءمسجد آل محمد(ص) باحضور پیکر مطهر شهید گمنام