مجموعه آل محمد

شنبه  03  فروردین

گزارش تصویری - مراسم احیاءمسجد آل محمد(ص) باحضور پیکر مطهر شهید گمنام