مجموعه آل محمد

یکشنبه  30  تیر

گزارش تصویری - مراسم احیاءمسجد آل محمد(ص) باحضور پیکر مطهر شهید گمنام