مجموعه آل محمد

یکشنبه  05  خرداد

گزارش تصویری - مراسم احیاءمسجد آل محمد(ص) باحضور پیکر مطهر شهید گمنام