مجموعه آل محمد

شنبه  09  فروردین
1393-08-21

 

تلفن هاي دسترسي به مجموعه نيز به شرح زير است :

مسجد آل محمد صلوات الله عليه و آله : 77494828

   کانون فرهنگی مسجد آل محمد صلوات الله عليه و آله : 77444616 

درمانگاه خيريه شهداي مسجد آل محمد صلوات الله عليه و آله : 77801343 و 77801344

صندوق عترت : 77801345

آدرس درمانگاه : میدان رسالت - فرجام شرقی - نرسیده به سراج - خیابان شهید عبادی شمالی - جنب مسجد آل محمد (ص)

 

در حال حاضر تمامي امور و امامت مسجد به حضرت حجت الاسلام والمسلمين حاج آقا نبي الله فضلعلي سپرده شده است .