مجموعه آل محمد

جمعه  22  آذر
1394-02-14
    اخذ گواهینامه استاندارد  (ISo 9001(2008
اخذ گواهینامه استاندارد (ISo 9001(2008 جهت درمانگاه خیریه شهدای مسجد آل محمد (ص)

 

 

بسمه تعالی

الزامات سیستم های مدیریت کیفیت در استاندارد ایران با ایزو 9001 مشخص شده است.

نظر به اینکه سیستم های مدیریت کیفیت  می تواند سازمان ها را در افزایش رضایتمندی مشتریان یاری دهد و همچنین به منظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندکان از خدمات سازمان ها و موسسات فعال، موسسه استاندارد اینگونه موسسات را بر اساس ضوابط نظام تایید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم گواهینامه تایید صلاحیت به آن اعطاء و برعملکرد آن نظارت می کند.

مدیریت درمانگاه خیریه شهدای مسجد آل محمد (ص) به همین منظور در شهریور ماه ضمن عقد قرارداد خدمات مشاوره ای مبنی بر مشاوره و راهنمایی و آموزش کارکنان در امر ایجاد و استقرار سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد بین المللی ایزو 9001 ویرایش (2008)  اقدام نمود.

 در تاریخ 93/11/11 کلیه آموزش های لازم کارکنان به  اتمام رسیده  و به حول و قوه الهی و تلاش بی شائبه کلیه دست اندرکاران درمانگاه مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت در کلیه شئونات ارائه خدمات درمانگاه به پایان رسید و استقرار سیستم مدیریت کیفیت طبق استاندارد ایران- ایزو 9001(2008) اعلام گردید.

از تاریخ فوق الذکر کلیه فعالیت های اجرایی بخش های مرتبط با ارائه خدمات به مراجعین در درمانگاه از جمله نظام نامه، روش های اجرایی، دستورالعمل ها و فرم ها طبق مفاد مندرج در مستندات منطبق می باشند.

پس از استقرار سیستم مدیریت کیفیت و پس از انجام ممیزی داخلی در تاریخ 93/12/25 انجام  ممیزی خارجی توسط شرکت بین المللی  DQS به نمایندگی از طرف موسسه استاندارد و به منظور تطبیق ضوابط نظام تایید صلاحیت مورد ارزیابی قرار گرفت و نظر به احراز شرایط لازم صدور گواهینامه تایید صلاحیت در حال دریافت می باشد.

نظر شما