مجموعه آل محمد

دوشنبه  27  آبان
1394-03-25

     چشم انداز درمانگاه خیریه شهدای مسجد آل محمد (ص) 


 

ما مصمم هستیم در افق آتی به جایگاه زیر دست یابیم:

 

1- ارتقاء سطح بهداشت  و درمان مرکز

2- ارتقاء سطح رضایت مندی بیماران و همراهان ، کارکنان ، طرف های قرارداد ، تامین کنندگان و ...

3 - ارتقاء توان مالی مرکز و مدیریت صحیح در منابع مالی از طریق اخذ کمک های مردمی و خیریه که حتی الامکان از افزایش تعرفه های درمانی جلوگیری نماید.

4 - افزایش بهره وری و الگوی مناسب مصرف

 

نظر شما