مجموعه آل محمد

دوشنبه  27  آبان
1394-03-25

ارزش های درمانگاه خیریه شهدای مسجد آل محمد (ص) 


 

1- نام درمانگاه شهدای مسجد آل محمد (ص) یاد آور آرامش و اطمینان برای بیماران باشد.

2- ارائه خدمات توسط پزشکان مجرب و با سابقه. 

3 - توجه به بیماران به عنوان محور و مهمترین مشتری مرکز درمانی.

4 - اهمیت دادن به نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع سازمانی.

5 - توجه به بحث کیفیت در کلیه فرآیندهای سازمانی برای افزایش بهره وری در درمانگاه به همین منظور این درمانگاه نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 9001 (کنترل کیفیت ) در امور درمان پیشقدم گردیده است.

6 - رعایت اصل عدالت طلبی در کلیه فعالیت ها و برنامه های درمانگاه

7 - توجه به مسائل شرعی و طرح انطباق

8 - ارائه تجهیزات و تکنولوژی درمانی مناسب به بیماران 

9 - تخریب بنای فعلی درمانگاه و استفاده از بخشی از بنای قدیمی مسجد و بازسازی مجدد در فضایی حدود 200 متر مربع و در 7 طبقه

نظر شما