مجموعه آل محمد

دوشنبه  27  آبان
1396-02-07

چاپ جدول کامل حضور پزشکان درمانگاه خیریه شهدای مسجد آل محمد صلی الله علیه

در ضمن تست قند خون و واکسن هپاتیت همه روزه از 8 الی 14انجام میشود

برای تعیین وقت دکترهای متخصص ساعت هشت صبح اقدام شود.

قسمت عینک فروشی همه روزه بغیر از ایام تعطیل از ساعت 9 صبح تا 9 شب مشغول بکار میباشد حجامت آقایان روزهای دوشنبه 

سه شنبه چهارشنبه از ساعت 16 تا 19 با زالو و بدون زالو انجام می شود